Wie ben ik?

 

 

Wie ben ik?

 

 

Mijn naam is Hetty Markaban-Hoek.

 

Ik heb jaren met veel plezier als kleuterleidster, groepsleerkracht in alle groepen op de basisschool, remedial teacher (RT-er) en intern begeleider (IB-er) in het basisonderwijs gewerkt.

 

De afgelopen jaren heb ik met veel verschillende kinderen mogen werken. Vooral die kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat, heb ik altijd als een uitdaging gezien.

 

Ik heb veel verschillende cursussen op onderwijsbebied gevolgd, maar ook op het gebied van gedrag.

Samen met de ouders en de groepsleerkracht, zie ik het als een uitdaging om een veilige, voorspelbare en

gestructureerde leefomgeving te creeëren voor een kind.

Het kind kan hiervan optimaal profiteren en wij kunnen zijn/haar ontwikkeling op een positieve manier begeleiden.

 

Het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag is mijn specialisatie. Hiervoor heb ik cursussen gevolgd bij het RPCZ, Seminarium van Orthopedagogiek, Autisme Centraal en de Koninklijke Auris Groep.

Vroegtijdige onderkenning bij kinderen, basiscursus en verdiepingscursus jonge risico kinderen in het basis- en speciaalonderwijs, het ontwikkelingsvolgmodel, "ik ben speciaal" van Peter Vermeulen en cursussen op het gebied van gedragsstoornissen bij kinderen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Daarnaast ben ik bekend met lees-problemen en dyslexie en het begeleiden van jonge kinderen met een taal-

stoornis of taalachterstand.

 

Als gecertificeerd IB-er kan ik leerkrachten in het basisonderwijs ondersteunen en coachen, dit ook op het gebied van gedrag, stoornissen, groepsvorming en team-klassenmanagement.

 

Maar bovenal ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Vanuit mijn werk als professional heb ik

ervaring in het begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte en als ouder van een kind met een speciale onderwijsbehoefte kan ik me ook in die positie verplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis is inzicht.

 

Inzicht draagt bij tot ontwikkeling.

H. Markaban-Hoek

hetty@auti-proof.nl

Kadam 3

4431 ND 's-Gravenpolder

06 20908792

Copyright © All Rights Reserved