Werkwijze

 

 

 

Werkwijze

Voor ouders:

 

Tijdens een intake gesprek bespreek ik met de ouders wat er in de ontwikkeling van het kind niet soepel verloopt.

Samen kijken we welke hulp er nodig is en op welke manier we de begeleiding invullen.

Begeleiding is veelal wekelijks.

Na een afgesproken behandel periode evalueren we met elkaar of de begeleiding het gewenste effect heeft en stellen we indien nodig een nieuw behandelplan op.

Begeleiding kan bestaan uit ouderondersteuning en deskundigheid vergroten en/of uit individuele begeleiding van een kind. Een combinatie van beide behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Betaling is mogelijk vanuit het PGB of particulier.

 

Voor scholen:

 

Met de interne begeleider en/of de groepsleerkracht en de ouders bespreken we het kind, het handelingsplan

en het begeleidingsplan. Naar aanleiding hiervan maken we concrete werk afspraken (doelen) die ik samen met

het kind uitvoer.

Daarnaast kan ik de groepsleerkracht coachen en ondersteunen op didactisch, organisatorisch, pedagogisch en

groepsniveau en hulp bieden in het verschaffen van inzichten rondom de LGF-problematiek.

 

Per afgesproken periode wordt er een evaluatie verslag gemaakt en worden er nieuwe doelen gesteld.

Betaling is mogelijk vanuit de LGF-gelden.

 

Kennis is inzicht.

 

Inzicht draagt bij tot ontwikkeling.

H. Markaban-Hoek

hetty@auti-proof.nl

Kadam 3

4431 ND 's-Gravenpolder

06 20908792

Copyright © All Rights Reserved