Wat doe ik?

 

 

Wat doe ik?

 

Kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat hebben altijd extra begeleiding en ondersteuning nodig.

Zo ook de ouders en leerkrachten van deze kinderen. Door te observeren en praten over dit gedrag kan ik

als begeleider practische tips en adviezen aanbieden zodat je die zelf concreet kunt toepassen.

Hierdoor vergroot je je eigen kennis over de oorzaken van de ontwikkelingsachterstand en ga je beter "snappen"

wat de reden is waardoor je kind doet wat hij doet.

Het kind zelf begeleid ik aan de hand van concrete situaties uit het dagelijks leven, door deze bespreekbaar te maken, te verduidelijken en "tools" aan te bieden waar je als kind zelf mee aan de slag kan. Dit vergroot de zelfstandigheid van een kind en leer je hem / haar zelf verantwoording te nemen. Dit alles natuurlijk afgestemd op de mogelijkheden enindividuele behoefte van het kind. Waarbij "leer mij het zelf doen" centraal staat.

Voor ouders:

Heeft je kind:

- Hulp nodig met organiseren en plannen?

- Hulp nodig bij het maken van huiswerk?

- Hulp nodig in het omgaan met andere kinderen?

- Hulp nodig met zijn/haar sociaal emotionele ontwikkeling?

- Gedragsproblemen?

- Leerproblemen?

- Een vorm van autisme?

 

Dan kan mijn begeleiding bestaan uit:

- Coachen en begeleiden van ouders.

- Individuele begeleiding van kinderen

- Ondersteunen / coachen van de leerkracht.

- Vergroten van kennis en deskundigheid op school en thuis op het gebied van gedrag, leerproblemen en autisme.

- LGF-begeleiding.

- Hulp bij het aanvragen van een PGB / LGF / TOG.

- Ondersteuning bij gesprekken met school en instanties.

 

Voor scholen:

LGF-begeleiding voor scholen kan bestaan uit:

- De leerkracht inzicht bieden vanuit het ontwikkelingsperspectief van het kind met zijn / haar mogelijkheden en de gestelde diagnose.

- Vergroten van kennis en deskundigheid op het gebied van gedrag, leerproblemen en autisme

- Concretiseren van Begeleidingsplan (BP) en Individueel Handelingsplan (IHP).

- Hulp bij implementatie van het Begeleidingsplan (BP) en Individueel Handelingsplan (IHP).

- Individueel begeleiden van kinderen om hen inzicht te verschaffen in hun eigen diagnose met de daarbij behorende mogelijkheden en onmogelijkheden.

- Kinderen "tools" aan bieden om zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen, dit door concrete dagelijkse gebeurtenissen te bespreken en als uitgangspunt te gebruiken voor de begeleiding om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van een kind te blijven.

 

 

 

 

 

 

Kennis is inzicht.

 

Inzicht draagt bij tot ontwikkeling.

H. Markaban-Hoek

hetty@auti-proof.nl

Kadam 3

4431 ND 's-Gravenpolder

06 20908792

Copyright © All Rights Reserved